KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
SLOVÁCKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BÍLÉ KARPATY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Historie osídlení a archeologické nálezy CHKO Pálava

Historie osídlení a archeologické nálezy v CHKO Pálava

Nejstarší stopy lidského osídlení na Mikulovsku pocházejí z doby tzv. mladého paleolitu. V té době došlo k soustředění sídlišť a loveckých tábořišť na úpatí Pavlovských kopců mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Lidé zde využili příznivé geomorfologické situace: stádní zvěř totiž při svých migracích musela procházet úzkým koridorem mezi dnešní zříceninou Děviček a řekou, což skýtalo tehdejším obyvatelům krajiny jedinečné lovecké příležitosti.

Rozsáhlé archeologické výzkumy zde zahájil pro Moravské muzeum v roce 1924 Karel Absolon a od roku 1945 v nich pokračoval Archeologický ústav ČSAV. V průběhu výzkumů bylo nalezeno velké množství mimořádně hodnotných památek, z nichž nejznámější je hliněná soška tzv. Věstonické venuše, ale neméně významný je i fakt, že vykopávky byly prováděny systematicky a moderním způsobem. Zejména z tohoto důvodu se dostaly do učebnic dějepisu, dějin umění a antropologie.

Obec Pavlov dala jméno jednomu z kulturních okruhů mladší doby kamenné, který se nazývá pavlovien. Další významný objev byl učiněn teprve v nedávné době. Na úlomcích keramiky, nalezené v roce 1991, byly rozeznány otisky typické křížové vazby tkaniny, vyrobené snad z kopřivových vláken. Tyto výsledky nejnovějších výzkumů podstatně mění pohled na dovednosti a způsob života pravěkých lidí.

Četné archeologické nálezy, např. z Bulhar, od Pavlova a Dolních Věstonic, ze Stolové hory u Klentice a z Turoldu u Mikulova, jsou neolitického a eneolitického stáří. Z doby bronzové pocházejí např. nálezy z katastru Perné, Klentnice a Pavlova. Keltské osídlení z doby laténské je doloženo nálezy neopevněných usedlostí poblíž vodních toků v katastrech obcí Klentnice, Milovice a Pavlov. V Dolních Věstonicích, Mikulově a Pavlově byla nalezena keltská kostrová pohřebiště.

Až na jižní Moravu zasahoval od jihu vliv římského císařství. V druhé polovině druhého století po Kristu v době markomanských válek zbudovali Římané nedaleko křižovatky obchodních cest nad soutokem Jihlavy, Svratky a Dyje opěrný vojenský tábor. Při archeologických výzkumech byly objeveny zbytky zděných staveb, velitelská budova a část lázní. Některé nálezy, např. součásti koňského postroje, části šupinových pancířů a bronzové vojenské vyznamenání, dokládají tehdejší přítomnost vysokých důstojníků X. legie, jejíž hlavní stan se od počátku druhého století nacházel v antické Vindoboně.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Palava.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) 56, 21.12.2004 v 10:33 hodin
Copyright 1998-2018 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
VÍNO A VINAŘSTVÍ
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba